Make your own free website on Tripod.com


Ideologia


KANNABIKSEN KIELTOLAKI KUMOTTAVA

Kannabis-tuotteet kiellettiin maailmanlaajuisesti kansainvälisellä huumausainesopimuksella vuonna 1961. Perusteluina oli kaksi seikkaa: kannabis aiheuttaa samanlaista riippuvuutta kuin heroiini tai kokaiini ja sillä ei ole minkäänlaista lääkinnällistä käyttöä. Koko ajan kasvava määrä tutkimuksia on osoittanut molempien perusteluiden pitämättömyyden.

koska

Suomalainen lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim (20/1998, s 2120) toteaa: ”Tähän mennessä tehty tieteellinen tutkimus kuitenkin osoittaa, että kannabiksen haitallisia terveysvaikutuksia on tarkoitushakuisesti liioiteltu, ja kannabinoideilla voi jopa olla tärkeitä hoidollisia vaikutuksia”.

(riippuvuuden osalta kts: Farrell, Michael: Cannabis dependence and withdrawal. Addiction, 1999, Vol. 94 Issue 9. lääkekäytön osalta kts: Ashton, C. H.: Biomedical Benefits of Cannabinoids. Addiction Biology, 1999, Vol. 4 Issue 2. sekä: Institute of Medicine: Marijuana and medicine: assessing the science base. Washington, D.C., National Academy Press 1999.)

sopimuksissa

Suomessa vallalla oleva tulkinta kansainvälisten sopimusten velvoittavuudesta on yksi ankarimpia koko maailmassa. Kannabiksen käyttö sekä hallussapito ja kasvatus omaan käyttöön eivät ole rangaistavia tekoja kaikissa kansainväliset sopimukset hyväksyneissä maissa.

Suomen tiukkaa linjaa perustellaan huolella nuorisosta. Kansainvälisissä vertailuissa ei ole voitu todeta, että ankara lainsäädäntö ehkäisisi nuorison kannabiskokeiluja. Sen sijaan kannabiksen kieltolaki ehkäisee uskottavan valistuksen huumeiden käytön aiheuttamista riskeistä. Jos virallinen valistus kertoo, että kannabis on yhtä vaarallista kuin heroiini, on vaarana, että nuori menettää uskonsa kaikkeen valistukseen.

Kieltolakia puolustavat tahot arvostelevat lääkekannabisaloitteita sillä, että ne olisivat Troijan hevonen kannabiksen laillistamiseksi. Samalla he unohtavat, että tämä lääketieteellinen perustelu oli nimenomaan kannabiksen kiellon takana aikoinaan. Alkoholin kieltolaki lakkautettiin ilman lääketieteellisiä perusteluja siksi, että kieltolaki aiheutti enemmän ongelmia kuin alkoholin käyttö.

Kieltolakia puolustavat väittävät kannabiksen käytön johtavan kovien huumeiden käyttöön. Kannabis on eniten ja laajimmin käytetty laiton päihde ja suurin osa kannabista kokeilleista tai käyttävistä ei käytä eikä ole kokeillut kovia huumeita. Jos porttiteoria pitäisi paikkansa niin Suomessakin olisi huomattavasti enemmän narkomaaneja.

on joustoja

Kannabiksen laiton asema on portti muidenkin laittomien aineiden käyttöön. Jos aiotaan vähentää kannabiksen käytöstä aiheutuvia haittoja, niin täytyy muuttaa sitä ympäristöä, missä kannabista käytetään ja hankitaan. Tämä tarkoittaa käytännössä kannabiksen kaupan erottamista muiden laittomien aineiden kaupasta, kannabiksen ottamista nykyistä enemmän yhteiskunnan valvontaan. Jo nykyiset lait ja sopimukset mahdollistavat humaanimman ja terveemmän politiikan soveltamisen.

Kannabiksen laillistamiseen tarvittaisiin vuoden 1961 sopimuksen muutos siirtämällä kannabis IV:lta listalta WHO:n suosituksesta, jolloin vuoden 1988 sopimus kriminalisoisi edelleen muita huumeita. Tätä ajatusta tukevat Yhdysvaltojen National Institutes of Health’n, British Medical Association’n ja Institute Of Medicin’n kannabisraportit. Kansallisessa lainsäädännössä avautuisi tällöin mahdollisuus valvoa kannabiksen käyttöä muun kuten kaupan valvontaa säätelevän lainsäädännön avulla.

Kannabis irti salakaupasta

Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti kannabiksen asemaa ollaan muuttamassa. Sveitsin parlamentti päätti aloittaa lainvalmistelut kannabiksen laillistamiseksi parin vuoden sisällä. Ranskan terveysministeri aloitti viime vuonna uuden päihdepolitiikan, jossa päihteiden aiheuttamia haittoja tarkastellaan riippumatta niiden laillisesta asemasta. EU maissa on jo vallitseva käytäntö jättää kannabiksen käyttö ja pienten omaan käyttöön tarkoitettujen määrien hallussapito rankaisematta (Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union 1999. Luxembourg, Office of Official Publications of the European Union, 1999 ja kts. arvio täysin sopimusten puitteissa sallivamman kannabispolitiikan hyödyistä Etelä-Australian osavaltiossa: R. Ali, et al.: The social impacts of the Cannabis Expiation Notice scheme in South Australia. Canberra: Department of Health and Family Services 1998).

Englannin parlamentissa äänestetään kesäkuussa kannabiksen laillistamisaloitteista. Arvovaltaisen Poliisisäätiön raportissa todetaan: kannabiksen kieltopolitiikka aiheuttaa enemmän ongelmia kuin kannabiksen käyttö (The Police Foundation: Report of the Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act 1971. London, 2000). Jopa konservatiivilehti Daily Telegraph kannatti pääkirjoituksissaan ajatusta asettaa kannabistuotteet yhteiskunnan valvoman jakelun piiriin (kts. engl. lehdistön kotisivuilta http://www.guardianunlimited.co.uk/drugs/ ).

Millenium Marihuana March järjestetään lauantaina 6.5.2000 yli 80 kaupungissa ympäri maailman kannabistuotteiden laillistamiseksi.